• +48 690 221 961
 • Marki, ul. Okólna 43C lok 11

Delegowanie pracowników

 1. Delegowanie pracowników

Wg danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy z marca 2017 r.  w  2016 r. wydano ponad 127 tysięcy zezwoleń na pracę dla cudzoziemców i zarejestrowano ponad 1,3 mln oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi.  W I półroczu 2017 r. wydano ponad 108 tysięcy zezwoleń na pracę dla cudzoziemców i zarejestrowano ponad 947 tysięcy oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi.

W 2016 r. oddelegowano z Polski do innych krajów Unii Europejskiej ponad 500 tys. pracowników. Polska jest liderem pod względem delegowania pracowników. 22 %  oddelegowanych do innych krajów Wspólnoty pracowników pochodzi właśnie z naszego kraju.

Nasza Kancelaria świadczy  usługi w zakresie zatrudniania cudzoziemców oraz transgranicznego delegowania pracowników .

Zajmujemy się legalizacją zatrudnienia obcokrajowców w Polsce oraz delegowaniem pracowników z Polski do krajów Unii Europejskiej.

Kompleksowe usługi, które świadczymy obejmują:

 • doradztwo w zakresie wynagrodzeń, podatków i ZUS
 • ustalenie miejsca rezydencji podatkowej cudzoziemca oraz uzyskanie certyfikatów rezydencji podatkowej
 • analiza umowy o pracę w celu ustalenia wysokości przychodów należnych w Polsce osobie oddelegowanej
 • złożenie zgłoszenia identyfikacyjnego w celu nadania NIP oraz/ lub zgłoszenia aktualizacyjnego NIP dla osoby oddelegowanej i/lub małżonka
 • analiza stanu faktycznego pod kątem stwierdzenia istnienia lub braku obowiązku ubezpieczeniowego w ZUS
 • przygotowanie informacji o wysokości wynagrodzenia
 • ustalenie wysokości  miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy (PIT4)
 • obliczenie wysokości miesięcznych składek ZUS, przygotowanie, wyssanie deklaracji
 • sporządzanie rocznych rozliczeń podatkowych od dochodów ze stosunku pracy lub przychodów z wykonywanej działalności uzyskanych Polsce i za granicą
 • przygotowanie przelewów wynagrodzeń, podatku, ZUS