• +48 690 221 961
 • Marki, ul. Okólna 43C lok 11

Prawo do Odliczenia VAT – Nowe Wytyczne

 1. Podatki
 2. Prawo do Odliczenia VAT - Nowe Wytyczne
Prawo do Odliczenia VAT – Nowe Wytyczne

PRAWO DO ODLICZENIA VAT – NOWE WYTYCZNE


Przedsiębiorcom będącym podatnikami VAT przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur zakupowych po spełnieniu szeregu warunków m.in.:
 • nabywane towary i usługi mają związek z wykonywanymi przez przedsiębiorcę czynnościami opodatkowanymi;
 • transakcja nabycia towarów i usług musi być prawidłowo udokumentowana  – fakturą – przedsiębiorca otrzymując dokument zakupu powinien zwrócić uwagę, czy ta faktura zawiera wszystkie ustawowe elementy czy szczególne oznaczenia w przypadku niektórych rodzajów transakcji;
 • firma, od której nabywamy towary i usługi musi być podmiotem zarejestrowanym jako podatnik czynny VAT, można to sprawdzić na stronie Ministerstwa Finansów;
 • odliczenia należy dokonać we właściwym terminie, tj. w rozliczeniu za okres, w którym w odniesieniu do nabytych lub importowanych towarów i usług powstał obowiązek podatkowy, jeżeli przedsiębiorca nie dokonał tego odliczenia w ww. terminie (w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy od danej czynności i otrzymał fakturę dokumentującą zakup) to może odliczyć VAT w jednym z dwóch kolejnych okresach rozliczeniowych.
Wiceminister Finansów Paweł Cybulski w odpowiedzi na interpelację poselską nr 14059  wskazał listę przesłanek dochowania należytej staranności, które mają jakoby uchronić  uczciwych Przedsiębiorców przed uczestnictwem w oszustwach VAT. Należą do nich m.in.:
 • sprawdzenie czy kontrahent jest zarejestrowanym podatnikiem VAT,
 • sprawdzenie czy kontrahent posiada wpis w CEiDG  lub KRS,
 • sprawdzenie czy kontrahent ma numer REGON
Nowe przesłanki budzące wiele emocji to:
 • żądanie od kontrahenta oświadczenia, że sprzedawany towar nie pochodzi z przestępstwa i nie był przedmiotem obrotu w ramach karuzeli podatkowej, a dostawca nie bierze udziału w oszustwie podatkowym,
 • żądanie od kontrahentów specyfikacji dostarczanych towarów wraz z numerem fabrycznym (seryjnym) każdego urządzenia. Taka specyfikacja powinna być załącznikiem do faktury, ale nabywca powinien jeszcze sprawdzić czy otrzymany produkt jest faktycznie z nią zgodny.

Podobał Ci się powyższy artykuł? Udostępnij go, a już wkrótce pojawią się kolejne!

Share